Ta det lugnt

När du köper bostad av oss behöver du
varken nerver av stål eller välsmort munläder.

Amorteringskrav

Från och med den 1 juni 2016 gäller Finansinspektionens nya regler för bostadslån. I korthet innebär de att alla som tecknar nya lån måste amortera ner dem till hälften av bostadens värde.

Om du belånat bostaden över 70 % ska du amortera 2 % av det ursprungliga lånebeloppet per år. När lånet understiger 70 % amorterar du 1 % per år. För nyproducerade bostäder har bankerna dock rätt att skjuta upp amorteringskravet i fem år. Kontakta din bank för att se vad som gäller för just dig.

Det är bra att amortera, speciellt när räntan är låg, som ett slags sparande till dig själv. Klokt va!