Ta det lugnt

När du köper bostad av oss behöver du
varken nerver av stål eller välsmort munläder.

Tryggt och bra och lika för alla

Det är både tryggt och enkelt att köpa bostad av oss. Bostaden kostar vad vi säger att den ska kosta. Det blir ingen budgivningskarusell, och inget prutande heller, hur spännande sådant än må vara.

Hos oss behöver du alltså inga vassa armbågar. Du behöver bara vara som folk är mest. Det enda du måste är att vara på plats vid säljstart och lämna din turordningsanmälan i lådan. Sedan är det turen som avgör resten. 

Jag vill ha spänning!

Turordningsdragningen är rätt pirrig.

Liten köpguide

När du hittat den bostad som du vill ha, följer ett antal viktiga moment. 

Prev
Next

Säljs på IKEA

Det där med att samla alla spekulanter på närmaste IKEA-varuhus vid säljstart – i stället för att träffa alla var för sig som andra gör – vad är bra med det? Jo, förutom att det främjar rättvisetanken, kapar det en himla massa kostnader. 

Innan du kommer till säljstarten…

Tänk på att endast personer som själva avser att äga och bo permanent i lägenheterna kan delta i fördelningen av bostäderna. Du kan inte ge ditt turordningsnummer vidare till någon annan, men du kan delta i fördelningen av bostäderna för annans räkning om den intresserade inte själv har möjlighet att närvara vid säljstarten. Då får du dock max företräda ett hushåll.

Fördelningen av lägenheterna sker genom en turordningsdragning som resulterar i en turordningslista för att välja bostad. Endast en turordningsanmälan per person/familj som har för avsikt att bosätta sig i bostaden får lämnas. Om fler anmälningar lämnas för att därigenom få större chans till ett bättre turordningsnummer kommer BoKlok att bortse från samtliga anmälningar, alternativt placeras anmälan sist i kön.

Vi kommer inte att sälja lägenhet till dig som redan har köpt en BoKlok/Skanska-lägenhet under den senaste 24 månaders-perioden, eller som redan ingår i en köpprocess om annan BoKlok/Skanska-lägenhet. Undantag från detta sker endast om du kan visa särskilda skäl.

Beslut om en eventuell andrahandsuthyrning tas normalt aldrig av den byggande styrelsen utan detta beslutar den boenderepresentativa styrelsen om.

Om avtalen

Här kan du läsa mer om de olika avtal du kan springa på under resans gång.

 • Reservationsavtal

  Ibland men inte alltid, använder vi på BoKlok reservationsavtal. Syftet med reservationsavtalen är att vi skall få en bekräftelse på att det finns intresse för bostäderna innan vi börjar bygga husen. Reservationsavtalet tecknas mellan BoKlok Housing och dig. Du betalar en reservationsavgift - en slags depositionsavgift - i samband med att avtalet tecknas. Avtalet är inte bindande, väljer du att bryta ditt reservationsavtal får du den inbetalda summan tillbaka.

  När tillräckligt många reservationsavtal har tecknats och formaliteterna med finansieringen av projektet är klara, kan bostadsrättsföreningen ingå nödvändiga avtal med BoKlok Housing AB för att genomföra projektet. När du betalat din reservationsavgift till BoKlok Housing AB, översförs den till föreningen som en del av den insats du ska betala.

  Stäng
 • Villkorat förhandsavtal

  När det är lite längre tid mellan reservationsavtalet och upplåtelseavtalet, använder vi villkorade förhandsavtal. Ett förhandsavtal är också ett bindande avtal, men i förhandsavtalet anges de villkor under vilka avtalet gäller. Det kan handla om att ett visst antal bostäder ska säljas, eller att bygglov ska vinna laga kraft.

  Skulle kostnaderna öka mer än marginellt för köparen är avtalet inte längre bindande för den enskilda personen. Detta ger en möljlighet att teckna bindande avtal redan innan Bolagsverket gett sitt tillstånd att upplåta bostäderna med bostadsrätt.

  Stäng
 • Upplåtelseavtal

  Avtal om upplåtelse av bostadsrätt tecknas mellan bostadsrättsföreningen och dig. I samband med tecknandet betalar du en handpenning på insatsen. Eventuella tidigare inbetalda förskott blir tillgodoräknade. Upplåtelseavtalet är bindande. Du blir nu formell ägare till en bostadsrätt och medlem i den förening du tecknat avtal med.

  Upplåtelseavtal kan tecknas först när den ekonomiska planen har registrerats hos Bolagsverket och föreningen har fått Bolagsverkets tillstånd att upplåta bostäderna med bostadsrätt. Uppgifterna i den ekonomiska planen grundar sig på köpekontraktet för marken, föreningens uppdragsavtal med BoKlok Housing, lånevillkor med mera.

  Stäng
 • Överlåtelseavtal

  När bostäderna i ett senare skede säljs som "begagnade", dvs. när det inte gäller den allra första upplåtelsen i en nybildad bostadsrättsförening, används ett överlåtelseavtal. Köpet görs då oftast i befintligt skick. Överlåtelseavtalet är oftast ett avtal mellan privatpersoner, men om BoKlok köpt en bostad som inte sålts vid tänkt tillträdestid - och senare säljer den vidare - gäller även här ett överlåtelseavtal. Det finns klara regler för vilken information som måste finnas med. Detta kan du tala med en mäklare om eller läsa på seriösa sajter på Internet. Överlåtelseavtal måste göras skriftligt.

  Stäng

Ibland får man inte teckna avtal med föreningen

Föreningens styrelse ska säkerställa de allra bästa förutsättningarna för BoKlok bostadsområdet och alla de som ska bo där i framtiden. Det gäller då att säkerställa att de kommande boende både har förmågan och den långsiktiga viljan att göra sitt bästa för den förening de ska tillhöra.

Ibland får därför person som har för avsikt att köpa en Boklok bostad inte godkännande av bostadsrättsföreningen att teckna förhandsavtal.

Det är naturligtvis väldigt jobbigt att få ett sådant besked, speciellt som bostadsrättsföreningen har ensam rätt att säga nej till inträde i föreningen, utan att behöva ange skäl och utan att det finns någon möjlighet att överklaga för bostadsköparen.

Det finns ett antal vanliga orsaker till när kunden får ett nej till att teckna förhandsavtal, bl.a. dessa:

 • Ibland saknas lånelöfte, eller så saknas det för tillräckligt belopp för den bostad som det önskas tecknas avtal för. Det händer också att lånelöfte finns, men är givet av finansieringsinstitut som inte är godkänt av Finansinspektionen såsom långivare för bostäder.
 • För varje köpare görs en kreditvärdering, eller tas en kreditupplysning. Det händer att köparen inte bedöms ha tillräckliga ekonomiska medel eller förutsättningar för att kunna betala sitt framtida boende.
 • Vid tillfällen framkommer det information som ger misstanke om att köpande person inte har för avsikt att själv bosätta sig i lägenheten, eller har för avsikt att köpa bostaden endast som spekulationsobjekt.
 • Man kan ha förverkat sin rätt att teckna avtal om man försökt att otillbörligen öka sina chanser till att få köpa eller välja en BoKlok bostad, t.ex. genom att i turordningsprocessen ha lämnat mer än en anmälan per hushåll.
 • Den som redan har köpt en BoKlok/Skanska bostad under den senaste 24 månaders-perioden, eller som redan ingår i en köpprocess om annan BoKlok/Skanska-lägenhet, tillåts inte heller teckna avtal.

Undantag från ovanstående ges endast om särskilda skäl kan uppvisas.

Hjälp med bank och mäklare

Om du är osäker på vilken bank du vill anlita, så hjälper vi dig gärna. Vi kan också förmedla kontakt till en mäklare som kan hjälpa dig sälja din befintliga bostad. Ta kontakt med kundansvarige i det projekt du är intresserad av för mer detaljer.

BoKlol KlokAffärer

Trygghet extra allt

När du köper bostad av BoKlok ingår det automatiskt ett antal extra trygghetslösningar på köpet. Vissa måste vi, enligt lag, erbjuda. Andra har vi valt att lägga till för din trygghet. 

Vi kallar dem KlokAffär
Vi kallar dem KlokAffär

KlokAffär

I områden där vi säljer bostadsrätter ingår:

 • Byggfelsförsäkring

  Precis innan du flyttar in görs en slutbesiktning av din bostad. Efter det börjar garantitiden på fem år för bostadsrätter och två år för äganderätter, då vi – BoKlok Housing – har ansvar för att åtgärda eventuella fel.

  Fram till juli 2014 sa lagen att vi måste ha tecknat byggfelsförsäkring. Vid ägenderätt måste vi även teckna färdigställandegaranti. I en bostadsrätt garanteras färdigställandet i entreprenadavtalet mellan Boklok och bostadsrättsföreningen.

  Byggfelsförsäkringen gäller i de projekt som har byggavropats innan 1 juli 2014, fråga din kundansvariga vad som gäller i just ditt projekt. Den täcker skäliga kostnader för att avhjälpa byggfel och åtgärda skador som uppstått på grund av byggfel – dock inte mindre fel och skador, eller skador som någon annan försäkring täcker. Du måste ha anmält felet inom tio år från entreprenadens färdigställande och den godkända slutbesiktningen.  Färdigställandegarantin är ett skydd för dig som köpare, om vi exempelvis skulle gå i konkurs innan bygget är klart. Garantin innebär att någon annan entreprenör kan färdigställa huset utan tillkommande kostnader för dig.

Lagen finns för att många företag i byggindustrin är små och konjunkturkänsliga. Du behöver inte oroa dig för att BoKlok Housing med 125-åriga Skanska som moderbolag ska gå i konkurs.

  Stäng
 • BoKloks 7-åriga bostadsrättsgaranti

  När du köper en bostadsrätt blir du automatiskt medlem i bostadsrättsföreningen och därmed också delansvarig för bostadsrättsföreningens totala ekonomi. 

  Om inte alla lägenheter säljs, eller om lägenheter står tomma, kan det slå hårt på din månadsavgift. Det är inte okej, så vi på BoKlok har skapat en alldeles egen garanti för att säkerställa bostadsrättsföreningens ekonomi. 

  BoKlok 7-åriga bostadsrättsgaranti innehåller två delar. Dels köper vi alla kvarvarande, osålda lägenheter i bostadsrättsföreningen inom sex månader efter upplåtelsen, och betalar full insats för dem. Dels är vi beredda att ta över eventuella lägenheter som blivit sålda, men där köparen av någon anledning lämnar lägenheten och slutar betala avgift för den. I de fallen betalar vi månadsavgiften.


  Detta innebär att du som köpare av en bostadsrättslägenhet inte behöver oroa dig över vad som händer med de andra lägenheterna i föreningen.

  Stäng
 • Tillträdesuppskov upp till tre månader

  Möjligheten till tillträdesuppskov gäller både vid äganderätt och bostadsrätt. Om du är orolig att du inte hinner sälja din gamla bostad innan det är dags att flytta in i din nya BoKlok bostad, kan vi i de flesta fall hjälpa dig genom att skjuta på tillträdet i upp till tre månader. 
Den sista inbetalningen skjuts då fram till överenskommet datum och vi betalar dina månadsavgifter under den överenskomna uppskovsperioden. Vi ställer då krav på dig att du gör allt vad du kan för att sälja din gamla bostad. Beroende på din situation kan vi anpassa kraven.

  Vi förväntar oss att du lagt ut din gamla bostad till försäljning senast tre månader innan tillträdet av BoKlok bostaden, att du lämnat den till en, på den lokala marknaden, välrenommerad mäklare, och att du är beredd att sälja den till ett marknadsmässigt pris.

  Tillträdesuppskovet är en överenskommelse – med individuella villkor – mellan dig och det aktuella BoKlok projektet, och det gäller bara för dig som har en egen bostad att sälja. Har du en hyreslägenhet förväntas du säga upp ditt hyresavtal i tid. Överenskommelsen om tillträdesuppskov gör vi normalt senast två veckor före ursprungligt tillträdesdatum.  Tillträdesuppskovet under maximalt tre månader under följande villkor:

  • Att köparen/köparna av BoKlok bostaden tecknar eller har tecknat bindande avtal med BoKlok Housing i samband med att tillträdesuppskovet ges.
  • Att köparen/ köparna äger den tidigare bostaden till 100 % och blir ägare till den nya BoKlok bostaden till 100 %.
  • Att försäljningen av den tidigare bostaden läggs ut på uppdrag hos registrerad, yrkesverksam och på orten välrenommerad fastighetsmäklare – samt att detta gäller för hela försäljningsperioden.
  • Att det satta priset och övriga villkor för köp är marknadsmässiga och att säljaren/säljarna inte väljer att tacka nej till anbud som överensstämmer med eller överstiger satt pris.
  • Att den tidigare bostaden ligger ute till försäljning under hela perioden.
  • Att försäljningen av den tidigare bostaden påbörjas minst tre månader före den överenskomna tillträdesdagen. Med påbörjad försäljning menas att en första visning eller motsvarande sker.
  • Att köparen/ köparna av Boklok bostaden under tillträdesuppskovstiden inte ges tillträde eller nyttjandemöjlighet till den nya Boklok-bostaden, ej heller nyckar till den. 
  Stäng
 • Begränsad avhoppskostnad

  Ett avtal är ett avtal, men ibland inträffar det saker som gör att man inte längre har möjlighet att flytta. Det har vi full förståelse för. 

  Om du köper en bostadsrätt kan du till och med hoppa av ett bindande förhandsavtal med inget annat att förlora än det inbetalda förskottsbeloppet. Däremot finns det ingen möjlighet att hoppa av ett bindande köpekontrakt.

   I områden där vi säljer bostäder med äganderätt innehåller KlokAffär alltid:

  • Färdigställandegaranti
  • Tillträdesuppskov upp till tre månader, efter individuell prövning
  Stäng

Man har ju hört om fuskbyggen…

Du kan lita på att Skanska levererar kvalitet. Läs om våra garantier här intill.
Byggfelsförsäkring

Så här går det till

Färdigställandegarantin för dig som äganderättsköpare är lagstadgad. BoKloks 7-åriga bostadsrättsgaranti finns med vid bostadsrätterna som en avtalsbilaga i uppdragsavtalet mellan föreningen och BoKlok. Dessa behöver du inga separata bekräftelser på, annat än det som redan finns med i avtal eller avtalsbilagor.

Avtalet om begränsad avhoppskostnad gäller enligt marknadsföringslagen, eftersom vi skriver om det på webben och i annat marknadsmaterial. Det nämns också tydligt i reservationsavtalet och förhandsavtalet. Så det behöver du inte heller fundera på. 

Däremot behöver du ha en bekräftelse på vad vi kommit överens om vad gäller din rätt till tillträdesuppskov. Den hjälper BoKloks kundansvarige dig med. Kom också ihåg att om ni är två som tecknar avtal för bostaden så måste båda också göra överenskommelsen med BoKlok.

Stäng

Amorteringskrav

Från och med den 1 juni 2016 gäller Finansinspektionens nya regler för bostadslån. I korthet innebär de att alla som tecknar nya lån måste amortera ner dem till hälften av bostadens värde.

Om du belånat bostaden över 70 % ska du amortera 2 % av det ursprungliga lånebeloppet per år. När lånet understiger 70 % amorterar du 1 % per år. För nyproducerade bostäder har bankerna dock rätt att skjuta upp amorteringskravet i fem år. Kontakta din bank för att se vad som gäller för just dig.

Det är bra att amortera, speciellt när räntan är låg, som ett slags sparande till dig själv. Klokt va!

Pristaksklausul

Spekulationsköp av nyproducerade bostäder blir allt vanligare, främst i Stockholmsområdet. På BoKlok bygger vi bostäder för de många människorna och vi är måna om att de som köper våra bostäder avser att bo i dem.  Det är inte minst ett tydligt önskemål från våra kunder. Vi ser självfallet positivt på att våra bostäder har ett högt andrahandsvärde, men vår affärsidé bygger på att de som köper vill bo i våra bostäder.

För att motverka spekulationsköp lägger vi i vissa projekt in en så kallad pristaksklausul i bostadsrättsföreningens stadgar. Det innebär att köparen fram till 2 år efter köpet inte får sälja sin bostad med mer än 5 procent i vinst per år.

Det tillåtna andrahandspriset motsvarar det pris som förstagångsköparen betalar samt eventuella värdehöjande förbättringar som gjorts i bostaden. Där utöver får man höja försäljningspriset med max 5% per år.