Inred hemma

Krypen checkar in

Bin och humlor - kanske inte dina favoritgäster när du fikar i trädgården? Kryp och insekter är inte de gäster vi spontant önskar på vår uteplats men insekter är otroligt viktiga för både naturen och din trädgård.

Våra insekter förbättrar skörden av frukt och bär och hjälper att hålla bort skadeinsekter. Urbaniseringen av städerna och miljöförändringar skadar insekternas naturliga livsmiljö. Speciellt bins population har minskat. Ett insektshotell är ett sätt att hjälpa våra kryp att hitta en plats att bo och söka skydd.

Insektshotellet är uppbyggt för att locka till sig olika slags gäster. Med hjälp av kottar, träpinnar och bamburör skapas olika rum i huset. Insektshuset kan sitta uppe från tidigt på våren till sent på hösten då hotellet även är ett utmärkt skydd från kylan.

Placeringen av insektshotellet ska vara i ett skyddat läge, gärna i morgonsol och i närheten av blommande växter och träd. Hotellet ska sitta cirka 1-2 meter från marken och gärna nära vatten. Ett tips för att locka till sig pollinerare är att plantera växter som attraherar fjärilar och insekter.

Förslag på insektslockande växter:

  • Lavendel
  • Jätteverbena
  • Kryddtimjan
  • Kryddsalvia
  • Fjärilsbuske
  • Röd rudbeckia
  • Syrén
  • Fruktträd och bärbuskar

Bilden är från Blomsterlandet som även säljer insektshotellet. 

Mer från

Inred hemma