Vi ses i Almedalen!

När så många beslutsfattare samlas på en och samma plats, ser vi till att vara där. Vi vill ju påverka bostadspolitiken.

Följ med
2-9 juli

Vill du prata bostadspolitik?

Vi tar med oss ett hus och ställer det i norra hamnen bredvid Kallis. Där kommer vi under veckan att ordna seminarier med fokus på hur vi kan bygga bort bostadsbristen tillsammans. 

Titta, lyssna, ställ frågor och tyck till

Under veckan har vi aktiviteter både i och utanför BoKlok huset i hamnen, bredvid Kallis. Utanför huset kommer vi att ha massor av mötesplatser och plats för diskussion. Du är också välkommen in i huset. Här arrangerar vi panelsamtal – förmiddag och eftermiddag – måndag till torsdag. Då finns det möjlighet att delta, ställa frågor och tycka till. 

Se mer detaljer nedan och glöm inte att hålla utkik under våren, här kommer vi snart att släppa vilka deltagare som ska vara med och mer information!

 

Veckans program

Måndag 3/7 10:00-11:00

Bra bostäder för alla – hur når vi dit?

Det byggs mer än på mycket länge just nu. Samtidigt är frågan vad som byggs och för vem? Bostadspriserna ligger på historiskt höga nivåer och det mesta av det som byggs riktar sig till människor med höga inkomster. Med rådande bostadspriser och bostadsbrist har människor med vanliga inkomster svårt att få ekonomin att gå ihop. Många med helt vanliga jobb som förskollärare, undersköterskor och poliser har svårt att hitta bostäder till rimliga priser.

Det behövs nya modeller för byggande för att sänka byggkostnaderna och snabba på byggandet. Vi diskuterar vilka möjligheter som finns och hur byggbranschen kan förändras för att möta efterfrågan. 

I panelen

Hans Lind, professor fastighetsekonomi, tidigare vid Kungliga Tekniska Högskolan

Sanna Hederus, chefsarkitekt, KOD Arkitekter

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, Sveriges kommuner och landsting

Hans-Åke Palmgren, bostadsanalytiker, Boverket

Sara Erman, projektchef, BoKlok

Måndag 3/7 17:30-18:00

Debatt: Så löser vi bostadskrisen!

Bostadsfrågan är en av vår tids största samhällsutmaningar och det behövs 700 000 bostäder till år 2025.  Det byggs mer än någonsin men utmaningen är minst sagt stor. Hur ska vi lyckas bygga så många bostäder? I våra kvällsdebatter låter vi politiker komma till tals och ge sin syn på hur vi ska komma ur bostadskrisen.

Kvällens debattörer: 

Ewa Thalén Finné (M), ledamot civilutskottet & bostadspolitisk talesperson

Leif Nysmed (S), ledamot civilutskottet

Stäng

Måndag 3/7 15:00-15:45

Industriellt byggande och digitalisering - så stavas framtidens bostadsbyggande

För att sänka byggkostnaderna och bygga hållbart för människor med vanliga inkomster behövs nya metoder för byggande. Flera andra branscher har genomgått stora förändringar genom teknisk och ekonomisk utveckling. Inom det traditionella byggandet är innovationstakten och produktivitetsutvecklingen dock fortsatt låg. Inom det industriella byggandet finns andra förutsättningar för effektivisering, digitalisering och automatisering. Här finns stora likheter med andra industrier. Vi diskuterar vilka nya metoder som finns redan idag och vilka ser vi i framtiden. Hur kan digitaliseringen av plan- och byggprocessen, byggproduktionen och de färdiga hemmen förändra hur vi bygger, bor och lever? Och inte minst, hur kan industrialisering och digitalisering öka kundvärdet för de boende?

I panelen

Peter Eriksson, bostads- och digitaliseringsminister

Anne Lidgard, director, Silicon Valley Office, Vinnova

Tomas Alsmarker, VD, Nyréns Arkitektkontor

Anders Grundströmer, director, Scania Sustainable City Solutions

Jerker Lessing, forsknings- och utvecklingschef, BoKlok

Stäng

Tisdag 4/7 10:00-11:00

Bostäder för äldre att bo kvar i - hur ska människor ha råd att bo bra på ålderns höst?

Behovet av bostäder för äldre och personer med demenssjukdom är stort. Det finns idag cirka 160 000 personer med demenssjukdom i Sverige och antalet ökar alltjämt med den allt åldrande befolkningen. Fram till år 2050 beräknas bostadsbehovet för personer som är 65 år eller äldre att öka med nästan 50 procent. Framförallt kommer gruppen över 80 år att växa kraftigt, vilket kommer att ställa krav på bostadsanpassning.

Pensionärernas ekonomiska situation har förbättrats successivt och många seniorer kan förväntas ha en god ekonomi framöver. Men pensionerna följer inte fullt ut den allmänna inkomstutvecklingen och för de allra flesta minskar pensionen efter hand. Vad finns det för möjligheter på bostadsmarknaden för äldre idag? Vad behövs, och hur kan man arbeta för att erbjuda bostäder anpassade för äldre och människor med demenssjukdom till rimliga priser?

I panelen 

Wilhelmina Hoffman, verksamhetschef, Silviahemmet och Svenskt Demenscentrum

Malin Ekman Aldén, generaldirektör, Myndigheten för delaktighet

Madeleine Harby Samuelsson, statssekreterare hos barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér

Clara Lindblom, äldre-och personalborgarråd, Stockholms stad

Greger Bengtsson, samordnare äldrefrågor, Sveriges kommuner och landsting

Jerrie Kristiansson, marknadschef, BoKlok

Tisdag 4/7 17:30-18:00

Debatt: Så löser vi bostadskrisen!

Bostadsfrågan är en av vår tids största samhällsutmaningar och det behövs 700 000 bostäder till år 2025.  Det byggs mer än någonsin men utmaningen är minst sagt stor. Hur ska vi lyckas bygga så många bostäder? I våra kvällsdebatter låter vi politiker komma till tals och ge sin syn på hur vi ska komma ur bostadskrisen.

Kvällens debattörer: 

Märta Stenevi (MP), kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad, Malmö stad 

Caroline Szyber (KD), ordf. civilutskottet & bostadspolitisk talesperson

Stäng

Onsdag 5/7 10:00-11:00

Bostäder som verktyg för etablering - om långsiktiga lösningar för nyanlända

Under 2015 flydde många människor från olika krigshärjade områden till Sverige. Den stora tillströmningen innebar en stor utmaning för det svenska mottagningssystemet. Många har fått uppehållstillstånd och ska därför antingen anvisas boende eller välja att bosätta sig på egen hand. För att hantera det stora antalet nyanlända har Sveriges kommuner tilldelats olika kvoter (antal nyanlända) som kommunen är skyldig att anvisa en bostad åt. Detta är en stor utmaning för många kommuner, särskilt eftersom bostadsbristen redan är skriande på många håll - inte minst i storstäderna.

Hur kan byggbranschen arbeta tillsammans med kommunerna för att tillgodose behovet av bostäder för nyanlända - och hur kan man tänka annorlunda för att göra det snabbt? 

I panelen

Meeri Wasberg, kommunstyrelsens ordförande, Haninge kommun

Erik Pelling, plan- och byggnadsnämndens ordförande, Uppsala kommun

Anna Heide, head of CSR, MKB Fastighets AB

Bo Söderberg, analyschef, Boverket

Bengt Fardelius, affärschef, BoKlok

Onsdag 5/7 17:30-18:00

Debatt: Så löser vi bostadskrisen!

Bostadsfrågan är en av vår tids största samhällsutmaningar och det behövs 700 000 bostäder till år 2025.  Det byggs mer än någonsin men utmaningen är minst sagt stor. Hur ska vi lyckas bygga så många bostäder? I våra kvällsdebatter låter vi politiker komma till tals och ge sin syn på hur vi ska komma ur bostadskrisen.

Kvällens debattörer: 

Emma Hult (MP), ledamot civilutskottet & bostadspolitisk talesperson

Ola Johansson (C), ledamot civilutskottet & bostadspolitisk talesperson

Stäng

Onsdag 5/7 11:00-11:40

Inspireras av ungas idéer om framtidens boende!

Tillsammans med BoInstitutet, Live Green och Kindnesslife öppnar vi upp en scen för ungas tankar kring framtidens boende. Kom och lyssna till unga idéskapare och entreprenörer som pitchar idéer om hur vi kan skapa hållbara bostäder och bostadsområden för alla. Vi vill ta tillvara ungas idéer om framtidens boende, för att tillsammans hitta lösningarna på dagens och morgondagens utmaningar.

Scenen öppnas för alla unga idéskapare och entreprenörer som vill prata framtid! Är du ung och har idéer och lösningar för klimatsmarta och socialt hållbara bostäder och en inkluderande bostadsmarknad – ansök om att få inta scenen under Sveriges mest inflytelserika vecka! Anmäl dig genom att klicka här och fylla i formuläret. 

Är du inte intresserad av att själv delta, men gärna vill komma och lyssna på alla spännande idéer? Varmt välkommen! 

Detta evenemang hålls inte i BoKlok-huset utan i Hyresgästföreningens tält på Cramérgatan. 

Stäng

Torsdag 6/7 10:00-11:00

Svårt för unga att hitta hem - om utmaningarna för unga att komma in på bostadsmarknaden

Unga är en utsatt grupp på bostadsmarknaden. 94 procent av Sveriges unga mellan 18 och 25 år tycker att bostadsbristen är den största samhällsutmaningen, enligt en undersökning från Novus som publicerades tidigare i år. Med för få bostäder, dyra hyresrätter och högre krav på kontantinsatser har unga och förstagångsköpare utan stort kapital på banken, svårt att ta sig in på bostadsmarknaden. Hur kan bostadsmarknaden utvecklas för att kunna erbjuda bra boende till bra pris? Vi diskuterar möjligheter och nya synvinklar!

I panelen 

Maria Pleiborn, senior rådgivare, WSP

Linn Matic, samhällspolitisk chef, HSB

Marita Ljung, chef Public Affairs, Swedbank och Sparbankerna

Marie Linder, ordförande, Hyresgästföreningen

Linda Jonsson, analytiker, Veidekke

Jonas Spangenberg, VD, BoKlok

Torsdag 6/7 17:30-18:00

Debatt: Så löser vi bostadskrisen - med fokus på unga!

Bostadsfrågan är en av vår tids största samhällsutmaningar och det behövs 700 000 bostäder till år 2025.  Det byggs mer än någonsin men utmaningen är minst sagt stor. Hur ska vi lyckas bygga så många bostäder? I våra kvällsdebatter låter vi politiker komma till tals och ge sin syn på hur vi ska komma ur bostadskrisen. Denna dag har vi fokus på unga och välkomnar representanter från två av partiernas ungdomsförbund. 

Kvällens debattörer: 

Helena Nanne, andre vice förbundsordförande, MUF

Andrea Törnestam, förbundssekreterare, SSU

Stäng

Kontakta oss gärna!

Har du frågor om BoKlok eller våra seminarier? Eller vill du kanske boka möte med någon av våra affärschefer? Tveka inte att höra av dig! Vi gillar ring i mobilen och pling i inboxen.

Magdalena Stadler - Projektledare för BoKlok i Almedalen
Magdalena Stadler
Projektledare för BoKlok i Almedalen

Tel: 010-449 27 49
magdalena.stadler@boklok.se